Politica de confidentialitate


Prezenta Politica de Confidentialitate stabileste modalitatea in care toate datele, inclusiv datele cu caracter personal pe care SMSO le colecteaza de la CLIENTII sai persoane juridice si/sau persoane fizice, sau pe care acestia le furnizeaza, vor fi prelucrate de catre SMSO.

Aceasta Politica de confidentialitate se completeaza cu dispozitiile art. 12 din Termene si Conditii de Utilizare a SERVICIILOR SMSO.

Va rugam sa cititi cu atentie prezenta Politica de Confidentialitate. Utilizand in continuare SITE-ul, intelegeti ca navigarea pe pagina/paginile web ale SMSO si respectiv interactiunea cu produsele sau serviciile Companiei, presupune solicitarea de catre SMSO a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta in imposibilitatea de a comercializa si respectiv presta catre dumneavoastra serviciile noastre.

Inainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea SITE-ului, vi se va solicita consimtamantul pentru activitatile desfasurate de SMSO si care nu au legatura cu scopul comercial al companiei sau pentru realizarea contractului cu CLIENTUL.

In masura in care aveti solicitari, obiectiuni sau intrebari legate de activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale in cadrul companiei NOOH MEDIA S.R.L., va rugam sa contactati la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de telefon mobil +40 724 391 581 (apel cu tarif normal).

7.1. SMSO colecteaza date cu caracter personal, ale CLIENTILOR persoane juridice si/sau persoane fizice, in urmatoarele scopuri:

– ne asiguram ca SITE-ul si sectiunile acestuia sunt relevante nevoilor dumneavoastra;

– livrarea serviciilor pe care le-ati solicitat sau achizitionat;

– publicarea continutului cel mai relevant pentru necesitatile dumneavoastra;

– ne asiguram ca limitam accesul la anumite sectiuni ale SITE-ului care au acces limitat sau restrictionat pentru anumiti CLIENTI;

– emiterea facturii, a corespondentei, incheierea contractelor si anexelor aferente, sau efectuarea platilor furnizorilor sau colaboratorilor SMSO;

– colectarea informatiilor si prelucrarea in scopuri statistice a paginilor accesate in interiorul SITE-ului nostru si a altor SITE-uri, inclusiv adresa IP de la care SITE-ul este vizitat, in conformitate cu Politica de Cookies a SMSO;

– folosim in cadrul SITE-ului fisiere cookies, stocand temporar date cu caracter persona pentru a imbunatati securitatea accesului si pentru a imbunatati modul in care va livram serviciile.

 

7.2  Adresa de email a CLIENT-ului este prelucrata pentru transmiterea raspunsurilor la mesajele acestora si ale colaboratorilor nostri. Mesajele transmise sunt retinute pentru referinte viitoare in cazul in care decideti sa ne contactati din nou. SMSO nu va utiliza datele personale pentru a le furniza unor terti, fara a avea acceptul dumneavoastra expres si prealabil, sau fara a va exercita dreptul de portabilitate a datelor in conformitate cu Art. 20 din RGPD.

 

7.3 Prin crearea unui CONT pe SITE (in masura in care este posibil), fiecare CLIENT are posibilitatea de a consimti la efectuarea activitatilor de prelucrare a datelor personale de catre SMSO, are posibilitatea de nu fi de acord cu prelucrarea datelor si are posibilitatea de a-si retrageconsimtamantul acordat pentru toate activitatile de prelucrare sau numai pentru o parte dintre acestea. In cazul in care CLIENTUL nu este de acord cu respectiva prelucrare sau isi retrage consimtamantul, acesta va agrea impreuna cu SMSO cea mai buna modalitate de a avea acces la serviciile SMSO sau de a continua desfasurarea contractului incheiat de parti.

7.4 In virtutea dreptului de acces, oricare CLIENT are dreptul de a obtine de la SMSO, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

  1. a) confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre SMSO;
  2. b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, portabilitatea, stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  3. c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7.4 In virtutea inregistrarii voluntare pe websitul SMSO sau a accesarii serviciilor SMSO, CLIENTUL este informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de catre SMSO in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat, pentru realizarea scopurilor enuntate la punctul 7.1, in conformitate cu art. 5 „Prinicipii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal”, art. 6 „Legalitatea prelucrarii”, art. 13 „Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata” si art. 14 „Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata” si nu in ultimul rand art. 22 „Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri”, din RGPD. CLIENTUL care a consimtit prelucrarea de catre SMSO a datelor cu caracter personal in sensul art. 22, si nu mai este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in acest mod, are dreptul de a-si retrage in orice moment consimtamantul acordat, in aceeasi modalitate prin care consimtamantul a fost obtinut de catre SMSO sau prin accesarea informatiilor din sectiunea „Contact” existenta pe SITE.

7.5. In cazul in care CLIENTUL transmite catre SMSO, in conformitate cu art. 20 din RGPD, o solicitare de transfer a datelor sale personale furnizate catre SMSO, altui operator, solicitarea trebuie sa fie scrisa si sa respecte conditiile prevazute in cadrul acestui articol:

  1. a) transferul datelor se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate, acordat pentru unul sau mai multe scopuri declarate de SMSO, cu exceptia cazului in care se solicita portarea unor categorii de date speciale in conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. a), sau prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul acordat pentru executarea unui contract la care solicitantul este parte (art. 6 alin. (1) lit. b);
  2. b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Astfel, portabilitatea datelor va fi realizata in masura in care sunt indeplinite conditiile susmentionate, iar transferul datelor de la SMSO catre noul operator este posibil din punct de vedere tehnic. Daca operatorul indicat pentru a primi datele refuza portabilitatea, SMSO va informa clientul, fara a realiza portabilitatea solicitata. In acest caz, va vom furniza aceste date intr-un fisier avand un format securizat, care va fi accesat de catre dumneavoastra prin  introducerea parolei (sau codului PIN) comunicate de SMSO. Fisierul va fi prelucrabil electronic, astfel ca informatiile din cadrul acestuia pot fi divulgate de catre CLIENT altor prestatori de servicii. CLIENTUL poarta intreaga responsabilitate pentru modalitatea in care stocheaza datele cu caracter personal pe dispozitivul utilizat (laptop, smart-phone sau tableta).

In orice caz, portabilitatea datelor vizeaza datele prelucrate de SMSO, fara a include rezultatele prelucrarilor efectuate prin mijloacele SMSO si in sistemele acesteia, inainte de primirea solicitarii de portare.

7.6 Fiecare CLIENT are dreptul de a se opune in orice moment unei activitati de prelucrare, prin transmiterea catre SMSO a unei solicitari scrise in acest sens, referitor la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In cazul formularii de catre MEMBRU sau CLIENT a unei opozitii in conformitate cu art. 21 din RGPD, SMSO va inceta prelucrarea datelor cu caracter personal la care CLIENTUL face referire, cu exceptia cazului in care SMSO demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea respectiva si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau demonstreaza ca scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

7.7 De asemenea, fiecare CLIENT are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, prin transmiterea catre SMSO a unei cereri scrise, prelucrarii datelor acestuia in scop de marketing direct inclusiv crearii de profiluri, in numele SMSO sau al unui tert, in masura in care prelucrarea la care CLIENTUL se refera este legata de marketingul direct respectiv.

7.8. SMSO colecteaza sau poate sa colecteze si alte date precum adresa IP, data si ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare si alti parametri furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la SITE. Aceste date sunt sau pot fi utilizate de catre SMSO pentru a imbunatati serviciile oferite CLIENTILOR sai, sau pot fi utilizate in scop statistic. Exceptie va face cazul in care sunt incalcate prevederi ale prezentului DOCUMENT, in eventualitatea in care rezultatul actiunilor CLIENTULUI contravine intereselor SMSO sau produce pagube de orice natura Companiei si/sau al tertilor sai colaboratori cu care aceasta are incheiate contracte de parteneriat in acel moment.

De asemenea, SMSO poate utiliza sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe SITE, pentru colectarea de date demografice despre CLIENT, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul CLIENTILOR sai; SMSO poate intocmi studii de satisfactie a CLIENTILOR privind serviciile conexe ale companiei. Astfel de date sunt utilizate pentru a studia preferințele CLIENTILOR și pentru a efectua analize statistice, ambele fiind folosite in scopul adaptarii ofertei la asteptarile CLIENTILOR SMSO. CLIENTUL poate oferi intotdeauna astfel de date in mod voluntar si poate renunta in orice moment la participarea in cadrul sondajului fara furnizarea datelor si fara niciun impact negativ asupra sa in cazul manifestarii dreptului de renuntare. Nicio prelucrare dintre cele mentionate in prezentul articol nu poate fi desfasurata fara obtinerea consimtamantului expres al CLIENTULUI. In cazul in care CLIENTUL se opune acestor prelucrari avand ca scop marketingul direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in acest scop.

7.9. CLIENTUL (persoana fizica) are dreptul de a se opune in limitele prevazute de art. 2.8, colectarii datelor sale personale si de a solicita stergerea acestora. In cazul in care CLIENTUL solicita stergerea datelor personale care il privesc, astfel cum sunt prelucrate de SMSO, acesta din urma evalueaza solicitarea din punct de vedere al legislatiei si a procedurilor sale interne, luand in considerare existenta unui contrat incheiat cu solicitantul si va acorda un raspuns in scris CLIENTULUI, in termenul stabilit de SMSO, care nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii de stergere.

7.10. Folosindu-se de informatiile de contact disponibile pe SITE in sectiunea „Contact”, CLIENTUL are dreptul de a modifica sau de a solicita actualizarea datelor pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

7.11. SMSO nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale CLIENTULUI, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online. Exceptie de la aceasta prevedere o va constitui cazul in care ne veti furniza detaliile contului dumneavoastra bancar pentru o rambursare, caz in care vom colecta si prelucra numai aceste date si exclusiv in scopul agreat fara ca acestea sa fie salvate pentru situatii viitoare.

7.12. Politica de Confidentialitate SMSO se refera doar la datele furnizate voluntar de catre CLIENT exclusiv pe SITE in cadrul solicitarii de acces la SERVICII. SMSO nu raspunde pentru Politica de Confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara SITE-ului.

7.13. SMSO se obliga sa foloseasca datele colectate apartinand CLIENT-ului, exclusiv in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, sa divulge, sa licentieze, sau sa transfere baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale CLIENTILOR sai, unui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate si cu care compania nu are incheiat un contract in vederea prestarii serviciilor contractate de CLIENT si a realizarii scopului comercial declarat.

7.14. Exceptie de la prevederile art. 7.12 va face situatia in care, accesarea, transferul sau  vizualizarea, este solicitata in baza legii de catre organele abilitate si exclusiv in cazurile prevazute de legislatia aplicabila.

7.15. Daca este cazul, procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de catre SMSO are(au) dreptul de a accesa sau vizualiza orice tip de date si documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract onorat sau contract anulat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

7.16. SMSO garanteaza ca datele personale ale unui CLIENT, colectate prin intermediul platformei SMSO, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic sau vor fi sterse in conformitate cu Politica de retentie a datelor personale existente la nivelul Companiei.

7.18. SMSO garanteaza pentru defectiunile de ordin tehnic care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date cu caracter personal.

7.19. Datele colectate de SMSO de la CLIENTII sai pot fi prelucrate, transferate si/sau stocate atat in Romania cat si intr-o locatie din interiorul Spatiului Economic . In masura in care datele personale obtinute de la CLIENT vor face obiectul unor transferuri in alte tari din UE sau din afara UE, SMSO informeaza CLIENTUL in prealabil realizarii acestei prelucrari si asigura ca prelucrarea se va efectua intr-o tara cu un nivel adecvat de securitate a datelor personale, iar Procesatorul care primeste datele garanteaza ca are implementate masuri tehnice si organizatorice  () adecvate.

7.20. SITE-ul SMSO poate contine in decursul timpului, link-uri catre si de la SITE-uri ale unor terte parti producatori si distribuitori, agentii de publicitate, furnizori de servicii de plata sau platforme social media, cum ar fi Facebook, Google sau Twitter. Daca urmati un link catre oricare dintre aceste SITE-uri, va rugam sa retineti ca acestea au propriile Politici de Confidentialitate si ca SMSO nu isi asuma responsabilitatea pentru Politicile de Confidentialitate sau practicile puse in aplicare de catre acesti terti. Va rugam sa verificati aceste politici inainte de a trimite date acestor website-uri.

7.21. SMSO nu isi asuma raspunderea in cazul in care un CLIENT, este indus in eroare de catre terti neautorizati care se prezinta drept reprezentanti ai SMSO. Va rugam sa ne informati de indata, daca aflati de un astfel de comportament din partea unui tert.

Prezenta Politica de Confidentialitate precum si toate aspectele aparute sau legate de acesti termeni si de contractul la distanta incheiat vor fi reglementate de legea tarii. Mediatorii, instantele si autoritatile avand ca scop protectia prelucrarii datelor cu caracter personal si securitatea datelor in mediul online au competenta exclusiva in solutionarea oricarui diferend in legatura cu aceasta Politica de Confidentialitate. Astfel, legislatia aplicabila si jurisdictia in materie este cea a Romaniei, fiind aplicabile deopotriva normele in materie de la nivelul Uniunii Europene, respectiv prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor.

7.22. Prezenta Politica de confidentialitate este in curs de revizuire si poate fi modificata din cand in cand (in general pentru a respecta legislatia si practicile privind protectia datelor, iar versiunle actualizate vor fi publicate pe websiteul SMSO.

Ultima revizuire: mai 2018.

Prezenta Politica de Confidentialitate stabileste modalitatea in care toate datele, inclusiv datele cu caracter personal pe care SMSO le colecteaza de la CLIENTII sai persoane juridice si/sau persoane fizice, sau pe care acestia le furnizeaza, vor fi prelucrate de catre SMSO.

Aceasta Politica de confidentialitate se completeaza cu dispozitiile art. 12 din Termene si Conditii de Utilizare a SERVICIILOR SMSO.

Va rugam sa cititi cu atentie prezenta Politica de Confidentialitate. Utilizand in continuare SITE-ul, intelegeti ca navigarea pe pagina/paginile web ale SMSO si respectiv interactiunea cu produsele sau serviciile Companiei, presupune solicitarea de catre SMSO a anumitor date cu caracter personal, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta in imposibilitatea de a comercializa si respectiv presta catre dumneavoastra serviciile noastre.

Inainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea SITE-ului, vi se va solicita consimtamantul pentru activitatile desfasurate de SMSO si care nu au legatura cu scopul comercial al companiei sau pentru realizarea contractului cu CLIENTUL.

In masura in care aveti solicitari, obiectiuni sau intrebari legate de activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale in cadrul companiei NOOH MEDIA S.R.L., va rugam sa contactati la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de telefon mobil +40 724 391 581 (apel cu tarif normal). 7.1. SMSO colecteaza date cu caracter personal, ale CLIENTILOR persoane juridice si/sau persoane fizice, in urmatoarele scopuri:

– ne asiguram ca SITE-ul si sectiunile acestuia sunt relevante nevoilor dumneavoastra;

– livrarea serviciilor pe care le-ati solicitat sau achizitionat;

– publicarea continutului cel mai relevant pentru necesitatile dumneavoastra;

– ne asiguram ca limitam accesul la anumite sectiuni ale SITE-ului care au acces limitat sau restrictionat pentru anumiti CLIENTI;

– emiterea facturii, a corespondentei, incheierea contractelor si anexelor aferente, sau efectuarea platilor furnizorilor sau colaboratorilor SMSO;

– colectarea informatiilor si prelucrarea in scopuri statistice a paginilor accesate in interiorul SITE-ului nostru si a altor SITE-uri, inclusiv adresa IP de la care SITE-ul este vizitat, in conformitate cu Politica de Cookies a SMSO;

– folosim in cadrul SITE-ului fisiere cookies, stocand temporar date cu caracter persona pentru a imbunatati securitatea accesului si pentru a imbunatati modul in care va livram serviciile.

 

7.2  Adresa de email a CLIENT-ului este prelucrata pentru transmiterea raspunsurilor la mesajele acestora si ale colaboratorilor nostri. Mesajele transmise sunt retinute pentru referinte viitoare in cazul in care decideti sa ne contactati din nou. SMSO nu va utiliza datele personale pentru a le furniza unor terti, fara a avea acceptul dumneavoastra expres si prealabil, sau fara a va exercita dreptul de portabilitate a datelor in conformitate cu Art. 20 din RGPD.

 

7.3 Prin crearea unui CONT pe SITE (in masura in care este posibil), fiecare CLIENT are posibilitatea de a consimti la efectuarea activitatilor de prelucrare a datelor personale de catre SMSO, are posibilitatea de nu fi de acord cu prelucrarea datelor si are posibilitatea de a-si retrageconsimtamantul acordat pentru toate activitatile de prelucrare sau numai pentru o parte dintre acestea. In cazul in care CLIENTUL nu este de acord cu respectiva prelucrare sau isi retrage consimtamantul, acesta va agrea impreuna cu SMSO cea mai buna modalitate de a avea acces la serviciile SMSO sau de a continua desfasurarea contractului incheiat de parti.

7.4 In virtutea dreptului de acces, oricare CLIENT are dreptul de a obtine de la SMSO, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

  1. a) confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre SMSO;
  2. b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, portabilitatea, stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu legea, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  3. c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7.4 In virtutea inregistrarii voluntare pe websitul SMSO sau a accesarii serviciilor SMSO, CLIENTUL este informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de catre SMSO in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat, pentru realizarea scopurilor enuntate la punctul 7.1, in conformitate cu art. 5 „Prinicipii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal”, art. 6 „Legalitatea prelucrarii”, art. 13 „Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata” si art. 14 „Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata” si nu in ultimul rand art. 22 „Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri”, din RGPD. CLIENTUL care a consimtit prelucrarea de catre SMSO a datelor cu caracter personal in sensul art. 22, si nu mai este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in acest mod, are dreptul de a-si retrage in orice moment consimtamantul acordat, in aceeasi modalitate prin care consimtamantul a fost obtinut de catre SMSO sau prin accesarea informatiilor din sectiunea „Contact” existenta pe SITE.

7.5. In cazul in care CLIENTUL transmite catre SMSO, in conformitate cu art. 20 din RGPD, o solicitare de transfer a datelor sale personale furnizate catre SMSO, altui operator, solicitarea trebuie sa fie scrisa si sa respecte conditiile prevazute in cadrul acestui articol:

  1. a) transferul datelor se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate, acordat pentru unul sau mai multe scopuri declarate de SMSO, cu exceptia cazului in care se solicita portarea unor categorii de date speciale in conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. a), sau prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul acordat pentru executarea unui contract la care solicitantul este parte (art. 6 alin. (1) lit. b);
  2. b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Astfel, portabilitatea datelor va fi realizata in masura in care sunt indeplinite conditiile susmentionate, iar transferul datelor de la SMSO catre noul operator este posibil din punct de vedere tehnic. Daca operatorul indicat pentru a primi datele refuza portabilitatea, SMSO va informa clientul, fara a realiza portabilitatea solicitata. In acest caz, va vom furniza aceste date intr-un fisier avand un format securizat, care va fi accesat de catre dumneavoastra prin  introducerea parolei (sau codului PIN) comunicate de SMSO. Fisierul va fi prelucrabil electronic, astfel ca informatiile din cadrul acestuia pot fi divulgate de catre CLIENT altor prestatori de servicii. CLIENTUL poarta intreaga responsabilitate pentru modalitatea in care stocheaza datele cu caracter personal pe dispozitivul utilizat (laptop, smart-phone sau tableta).

In orice caz, portabilitatea datelor vizeaza datele prelucrate de SMSO, fara a include rezultatele prelucrarilor efectuate prin mijloacele SMSO si in sistemele acesteia, inainte de primirea solicitarii de portare.

7.6 Fiecare CLIENT are dreptul de a se opune in orice moment unei activitati de prelucrare, prin transmiterea catre SMSO a unei solicitari scrise in acest sens, referitor la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In cazul formularii de catre MEMBRU sau CLIENT a unei opozitii in conformitate cu art. 21 din RGPD, SMSO va inceta prelucrarea datelor cu caracter personal la care CLIENTUL face referire, cu exceptia cazului in care SMSO demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea respectiva si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau demonstreaza ca scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

7.7 De asemenea, fiecare CLIENT are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, prin transmiterea catre SMSO a unei cereri scrise, prelucrarii datelor acestuia in scop de marketing direct inclusiv crearii de profiluri, in numele SMSO sau al unui tert, in masura in care prelucrarea la care CLIENTUL se refera este legata de marketingul direct respectiv.

7.8. SMSO colecteaza sau poate sa colecteze si alte date precum adresa IP, data si ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare si alti parametri furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la SITE. Aceste date sunt sau pot fi utilizate de catre SMSO pentru a imbunatati serviciile oferite CLIENTILOR sai, sau pot fi utilizate in scop statistic. Exceptie va face cazul in care sunt incalcate prevederi ale prezentului DOCUMENT, in eventualitatea in care rezultatul actiunilor CLIENTULUI contravine intereselor SMSO sau produce pagube de orice natura Companiei si/sau al tertilor sai colaboratori cu care aceasta are incheiate contracte de parteneriat in acel moment.

De asemenea, SMSO poate utiliza sondaje care sunt trimise prin e-mail sau puse la dispoziție pe SITE, pentru colectarea de date demografice despre CLIENT, profil și alte date legate de preferințele și comportamentul CLIENTILOR sai; SMSO poate intocmi studii de satisfactie a CLIENTILOR privind serviciile conexe ale companiei. Astfel de date sunt utilizate pentru a studia preferințele CLIENTILOR și pentru a efectua analize statistice, ambele fiind folosite in scopul adaptarii ofertei la asteptarile CLIENTILOR SMSO. CLIENTUL poate oferi intotdeauna astfel de date in mod voluntar si poate renunta in orice moment la participarea in cadrul sondajului fara furnizarea datelor si fara niciun impact negativ asupra sa in cazul manifestarii dreptului de renuntare. Nicio prelucrare dintre cele mentionate in prezentul articol nu poate fi desfasurata fara obtinerea consimtamantului expres al CLIENTULUI. In cazul in care CLIENTUL se opune acestor prelucrari avand ca scop marketingul direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in acest scop.

7.9. CLIENTUL (persoana fizica) are dreptul de a se opune in limitele prevazute de art. 2.8, colectarii datelor sale personale si de a solicita stergerea acestora. In cazul in care CLIENTUL solicita stergerea datelor personale care il privesc, astfel cum sunt prelucrate de SMSO, acesta din urma evalueaza solicitarea din punct de vedere al legislatiei si a procedurilor sale interne, luand in considerare existenta unui contrat incheiat cu solicitantul si va acorda un raspuns in scris CLIENTULUI, in termenul stabilit de SMSO, care nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii de stergere.

7.10. Folosindu-se de informatiile de contact disponibile pe SITE in sectiunea „Contact”, CLIENTUL are dreptul de a modifica sau de a solicita actualizarea datelor pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

7.11. SMSO nu solicita si nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale CLIENTULUI, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online. Exceptie de la aceasta prevedere o va constitui cazul in care ne veti furniza detaliile contului dumneavoastra bancar pentru o rambursare, caz in care vom colecta si prelucra numai aceste date si exclusiv in scopul agreat fara ca acestea sa fie salvate pentru situatii viitoare.

7.12. Politica de Confidentialitate SMSO se refera doar la datele furnizate voluntar de catre CLIENT exclusiv pe SITE in cadrul solicitarii de acces la SERVICII. SMSO nu raspunde pentru Politica de Confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara SITE-ului.

7.13. SMSO se obliga sa foloseasca datele colectate apartinand CLIENT-ului, exclusiv in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, sa divulge, sa licentieze, sau sa transfere baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale CLIENTILOR sai, unui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate si cu care compania nu are incheiat un contract in vederea prestarii serviciilor contractate de CLIENT si a realizarii scopului comercial declarat.

7.14. Exceptie de la prevederile art. 7.12 va face situatia in care, accesarea, transferul sau  vizualizarea, este solicitata in baza legii de catre organele abilitate si exclusiv in cazurile prevazute de legislatia aplicabila.

7.15. Daca este cazul, procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de catre SMSO are(au) dreptul de a accesa sau vizualiza orice tip de date si documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract onorat sau contract anulat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

7.16. SMSO garanteaza ca datele personale ale unui CLIENT, colectate prin intermediul platformei SMSO, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic sau vor fi sterse in conformitate cu Politica de retentie a datelor personale existente la nivelul Companiei.

7.18. SMSO garanteaza pentru defectiunile de ordin tehnic care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date cu caracter personal.

7.19. Datele colectate de SMSO de la CLIENTII sai pot fi prelucrate, transferate si/sau stocate atat in Romania cat si intr-o locatie din interiorul Spatiului Economic . In masura in care datele personale obtinute de la CLIENT vor face obiectul unor transferuri in alte tari din UE sau din afara UE, SMSO informeaza CLIENTUL in prealabil realizarii acestei prelucrari si asigura ca prelucrarea se va efectua intr-o tara cu un nivel adecvat de securitate a datelor personale, iar Procesatorul care primeste datele garanteaza ca are implementate masuri tehnice si organizatorice  () adecvate.

7.20. SITE-ul SMSO poate contine in decursul timpului, link-uri catre si de la SITE-uri ale unor terte parti producatori si distribuitori, agentii de publicitate, furnizori de servicii de plata sau platforme social media, cum ar fi Facebook, Google sau Twitter. Daca urmati un link catre oricare dintre aceste SITE-uri, va rugam sa retineti ca acestea au propriile Politici de Confidentialitate si ca SMSO nu isi asuma responsabilitatea pentru Politicile de Confidentialitate sau practicile puse in aplicare de catre acesti terti. Va rugam sa verificati aceste politici inainte de a trimite date acestor website-uri.

7.21. SMSO nu isi asuma raspunderea in cazul in care un CLIENT, este indus in eroare de catre terti neautorizati care se prezinta drept reprezentanti ai SMSO. Va rugam sa ne informati de indata, daca aflati de un astfel de comportament din partea unui tert.

Prezenta Politica de Confidentialitate precum si toate aspectele aparute sau legate de acesti termeni si de contractul la distanta incheiat vor fi reglementate de legea tarii. Mediatorii, instantele si autoritatile avand ca scop protectia prelucrarii datelor cu caracter personal si securitatea datelor in mediul online au competenta exclusiva in solutionarea oricarui diferend in legatura cu aceasta Politica de Confidentialitate. Astfel, legislatia aplicabila si jurisdictia in materie este cea a Romaniei, fiind aplicabile deopotriva normele in materie de la nivelul Uniunii Europene, respectiv prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor.

7.22. Prezenta Politica de confidentialitate este in curs de revizuire si poate fi modificata din cand in cand (in general pentru a respecta legislatia si practicile privind protectia datelor, iar versiunle actualizate vor fi publicate pe websiteul SMSO.

Ultima revizuire: Mai 2018.